ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ :  
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲਰਕ
*ਖਾਲੀ ਕਲਰਕ
*ਖਾਲੀ ਕਲਰਕ
*ਖਾਲੀ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ :  
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਝਾਂਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ
**ਸ.ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ
*ਖਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ
ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਟਾਫ :  
ਸ਼੍ਰੀ ਫੂਲ ਚੰਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ
*ਖਾਲੀ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ
ਤਬਲਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ :  
*ਖਾਲੀ  
*ਖਾਲੀ  

**ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ PTA ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

This document was last modified on: 19-10-2019